wzPamátné stromy

  Buk lesní (Fagus sylvatica), k. ú. Rožďalovice, p. č. 265, revír Rožďalovice, na okraji lesa Kálek při levé straně silnice Rožďalovice - Tuchom, vyhl.1986
obvod: 344 cm výška: 30 m stáří: 200 let
 

   Dub zimní (Quercus petraea), k. ú. Rožďalovice, p. č. 616/1, lesní oddělení 354 g 14, revír Rožďalovice, okraj lesa Židák, při zeleně značené cestě z Rožďalovic na Bučici, vyhl.1986
obvod: 383 cm výška: 30 m stáří: 250 let
 

   Jírovec maďál (Aesculus hippocastanum), k. ú. Rožďalovice, p. č. 343, skupina dvou stromů u sv. Isidora na křižovatce silnic Rožďalovice - Doubravany - Košík, 0,5 km od Rožďalovic, vyhl. 1978
obvod: 402, 250 cm výška: 20 -25 m stáří: cca 250 let
 
 

   Jírovec maďál (Aesculus hippocastanum), k. ú. Rožďalovice, p. č. 953/2, skupina dvou stromů proti vchodu do zámku v Rožďalovicích vedle sochy sv. Václava, vyhl. 1997
obvod: 295, 300 cm výška: 14, 15 m stáří: 270 let
 

   Dub letní (Quercus robur), k. ú. Rožďalovice, p. č. 6/8, dříve v dolní části bývalého zámeckého parku u Domova důchodců dnes v soukromé zahradě rodinného domu, vyhl. 1978
obvod: 400 cm výška: 20 m stáří: 150 - 200 let
 

   Jinan dvojlaločný (Gingo biloba), k. ú. Rožďalovice, p. č. 6/3, v bývalém parku u Domova důchodců, v horní části zahrady u budovy, vyhl. 1986
obvod: 224 cm výška: 18 m stáří: cca 150 let
 

   Lípa malolistá (Tilia cordata), k. ú. Rožďalovice, p. č. 490, skupina dvou stromů "Za Bažantnicí", na křižovatce polních cest Rožďalovice - Bučice - Podolí - Hasina, vyhl. 1978
obvod: 360, 300 cm výška: 18, 13 m stáří: 150 - 200 let
 

   Lípa malolistá (Tilia cordata), k. ú. Rožďalovice, p. č. 10, u zdi před hlavním vchodem do římsko - katolického kostela, vysázena v roce 1792 poté, co rožďalovické panství zakoupili Lobkovicové (údaje z kroniky Města Rožďalovic), vyhl. 1978
obvod: 374 cm výška: 25 m stáří: cca 250 let
 

   Jírovec maďál (Aesculus hippocastanum), k. ú. Žitovlice, p. č.793, skupina tří stromů na j. okraji lesa "Hájek" u polní cesty Žitovlice - Rožďalovice, vyhl. 1978
obvod: 320, 272, 244 cm výška: 25 m stáří: cca 170 let
 

   Lípa malolistá (Tilia cordata), k. ú. Doubravany, p. č. 1633, na křižovatce silnic Doubravany - Košík - Rožďalovice, severní okraj Doubravan, kóta 217, vyhl. 1978
obvod: 295 cm výška: 16 m stáří: 200 let(c) 2011 Rozdalovice.wz.cz, rozdalovice.wz seznam.cz


FACEBOOK