wzZámek a Kostel

     Barokní zámek - Původně renesanční, postaven roku 1622. Přestavěn pozdně barokně roku 1760, upravován koncem 19. a v 1. polovině 20. století.
     Trojkřídlý dvoupatrový s hodinovou vížkou nad středním křídlem. Pěkný hlavní portál se sochařskou výzdobou M. J. Brokofa. Fasády upraveny novodobě. Při zámku hospodářské budovy, zahrada a  park. Před hlavním vstupem do areálu zámku 2 významné barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého od M. J. Brokofa.
     V severním křídle zachována zámecká kaple s původním zařízením, v některých sálech rokokové nástěnné malby z roku 1770. V zámku památky na malíře Jana Rektoryse (1817- 1890). Místnost ve středním křídle s novodobou výmalbou v podobě jeskyně na klenbě.
     Dnes domov důchodců.

Barokní kostel sv. Havla - Dvouvěžový, dominanta kraje z let 1725-34, nad vchodem valdštejnský znak. Cínová křtitelnice z r. 1457. Náhrobek Johany Křinecké z Ronova z r. 1586.
     Na místě bývalého gotického kostela byl vystavěn na přání hraběte Václava Josefa z Valdštejna v letech 1726-33 kostel sv. Havla. V letech 1836-38 proběhly rozsáhlé rekonstrukce a v roce 1836 byly obě věže kostela opatřeny novými bráněmi. V letech 1912 a 1942 proběhly celkové rekonstrukce. Budova kostela je obrácena na severní stranu. Kostel je barokní, protáhlý. Obdélníková loď s rozšířenou střední částí, na kterou navazuje presbytář. Jižní hlavní průčelí je členěno pilasty a portály, vysoký štít uzavřen trojúhelníkovým tympanonem, ve výklencích na průčelí jsou sochy sv. Josefa, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Petra a Pavla, sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory. Dále potom sochy řádových světic, ve štítu jsou sochy tří svatých biskupu, které pocházejí vesměs z konce první poloviny 18. století.

     Hlavní oltář kostela pochází z roku 1725 a v roce 1763 byl kompletně zrestaurován. Oltáři dominuje obraz od autora V. Mayera z roku 1743. Po stranách oltáře sochy sv. Petra a Pavla. V presbytáři vlevo je kredenení oltářek Panny Marie z roku 1760, se vzácnou byzantskou ikonou pocházející z majetku hrabat z Meggau. Boční oltář zasvěcen sv. Janu Křtiteli, z roku 1763 s obrazem od autora J. Hellicha z roku 1844. Další boení oltář vysvěcený Panně Marii Karelské z roku 1760 s obrazem od libereckého autora F. Leubnera z roku 1774. Kazatelna pochází z druhé poloviny 18. století. Sochy ve výklencích pocházejí z roku 1890. Varhany jsou barokní před rokem 1750 a pocházejí ze zrušeného augustiánského kláštera v Lysé nad Labem. V sakristii obraz Krista na kříži z roku 1833. Okolo kostela zrušený hřbitov s několika dochovanými náhrobky z 1. poloviny 19. století. Pod schody vedoucími ke kostelu je socha mistra Jana Husa na podstavci od mistra F. Bílka z Vojic.(c) 2018 Rozdalovice.wz.cz, rozdalovice.wz seznam.cz


FACEBOOK