wz
Další památky

V ulici pod kostelem je roubený dům s podloubíčkem, dokumentující měšťanskou architekturu z konce 18. století. Zde je umístěna galerie Melantrich.

Plastika Immaculata ( Neposkvrněná P. Marie ) z roku 1718 od M. J. Brokofa na náměstí.

Barokní sýpka z poloviny 18. stol.

Před hlavním vstupem do areálu zámku 2 významné barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého od M. J. Brokofa.

Empírová radnice z roku 1827, přestavěná v letech 1905-06. Je zde zasazena pamětní deska Jiřímu Melantrichovi. Hodinová věžička.

pomník Mistra Jana Husa od Františka Bílka z roku 1923

Děkanství z 2. poloviny 18. století(c) 2011 Rozdalovice.wz.cz, rozdalovice.wz seznam.cz


FACEBOOK